End Game

End Game

A world-class hitman ends up swapping identities with a down-to-luck extra actor during an accident.

Director: Rao Xiaozhi, Xiaozhi Rao
Casts: Andy Lau, Yang Xiao, Regina Wan, Yi Cheng, Xiaolei Huang, Jingfei Guo, Jiayin Lei, Tianzuo Liu, Xuebing Wang, Frant Gwo, Ho-Leung Lau
Countrys: China,HongKongSARChina

Watch End Game

Video Trailer

Other Information

Score Rating Count Release Date RunTime
6.3 476 2021-02-12 119

Crew Information

Job Title Member Name Job Title Member Name
Original StoryKenji UchidaDirectorRao Xiaozhi
WriterRao XiaozhiSound DirectorGang Wang
Director of PhotographyNi LiaoWriterFan Xiang
WriterLi XiangOriginal Music ComposerOu Ge Deng

Leave a Reply

Your email address will not be published.